top of page

RIESKAN LAATIKOINTI COBOTILLA

Kokeilussa oli tarkoitus tutkia, miten pussituskoneelta tulevat rieskat saataisiin laatikoitua automaattisesti. Nykyisin joku linjaston työntekijä käy tekemässä käsin laatikointia muun työn ohessa. Kokeilu oli hyvin haastava, eikä toimivuutta päästy kokeilemaan todellisissa olosuhteissa. Ratkaisussa robotti liikuttelee rieskojen sijaan laatikkoa kuljettimen päässä, jolloin rieskat tippuisivat painovoimaisesti oikealle paikalleen. Kokeilu tehtiin yhdessä RoboEdu -täydennyskoulutusryhmän kanssa.

 

Kokeilussa haettiin ratkaisuja rieskapussien laatikointiin leipomolla. Lähtötilanteessa rieskat pussitetaan, jonka jälkeen ne menevät kuljettimella puskuriin (kuva 1). Työntekijä kävi muun työn ohessa nostelemassa pussit laatikkoon ja pinosi täydet laatikot sivuun. Yritys halusi nähdä, miten tuota laatikointia saataisiin automatisoitua, jotta ihmiselle jäisi aikaa tehdä tuottavampaa työtä. 

 

Ylempi kuva, nykyinen puskuri rieskalle 

 

Kokeilu tehtiin yhdessä robotiikan täydennyskoulutuksessa olevan ryhmän kanssa. Kokeilussa oli paljon haasteita. Tuotteita saattoi tulla nopeimmillaan kahden sekunnin välein ja pussista tarttuminen ei onnistunut alipaineella. Robotti ei muutenkaan ehtisi viemään yhtä pussia kerrallaan laatikkoon, joten seuraavaksi tutkittiin usean pussin vientiä kerrallaan ja tartuntatapoja sitä varten.  

Lopulta asiaa lähestyttiin uudesta näkökulmasta, ja päädyttiin liikuttamaan laatikkoa robotilla. Robotti toisi laatikon kuljettimen päässä olevan liukumäen alle tasolle (kuva 2). Rieskapussit laskeutuisivat laatikkoon liukumäkeä pitkin tarkasti.  Robotti liikuttelisi laatikkoa kuljettimen alla, jotta rieskat asettuvat nätisti laatikkoon. Viimeisen kahden pussin kohdalla robotti lähtisi hakemaan uutta laatikkoa ja edellinen liukuisi kuljettimella tai tason kippauksella pois edestä laatikonpinoajalle. 

 

Alempi kuva, konsepti robotisoidulle ratkaisulle 

 

Koronapandemian takia kokeilua ei valitettavasti päästy tekemään tuotannossa, vaan kokeilu tehtiin koulun tiloissa hyvinkin karkealla tasolla. Todellisissa olosuhteissa tehty kokeilu olisi ollut erittäin mielenkiintoinen nähdä. Työsykli videoitiin yritykselle. Vaikka kokeilua ei nähtykään tositoimissa, kertoi yritys sen avanneen silmiä robottien kyvyistä ja sovelluskohteista. Ehkä tulevaisuudessa kohdetta päästään kokeilemaan maaliin asti. 

Nykyinen puskuri rieskan laatikoinnille
Hankkeen juliste ja kokeilussa laatikoinnissa käytetty robotti
Oulun ammattikorkeakoulun logo
bottom of page