top of page

MOTO TILES

Tanskassa suunnitellut ja kehitetyt Moto Tiles -liikuntalaatat on uusi innovatiivinen hyvinvointiteknologia tuote. Liikuntalaatat on kehitetty vastaamaan haasteisiin, joita ikääntyminen tuo tullessaan, mutta motoriikan ja liikkuvuuden kehittäminen ja aktiivisen elämäntavan ylläpitäminen ei katso ikää!

Meditas Oy on hyvinvointiteknologia-alan maahantuonti- ja koulutusyritys, jonka toimialaa ovat sosiaali- ja terveysalalle soveltuvat robotiikkaa ja tekoälyä soveltavat ratkaisut sekä exoskeleton ratkaisut teollisuuteen. Meditas Oy:n tuotteita käytetään uusien ratkaisujen innovointiin sosiaali- ja terveyden-huoltosektorilla sekä työkuormituksen keventämiseen. Yrityksen toiminnassa yhdistyvät robotiikka, terveysteknologia ja ulkoiset tukirangat eli exoskeletonit.

MEDITAS OY: MOTO TILES-

LIIKUNTALAATAT

Anchor 1
Meditas Oy:n kuvitettu logo
bottom of page