top of page
Aikuinen asettelee liikuntalaattoja lattialle

Meditas Oy on hyvinvointiteknologia-alan maahantuonti- ja koulutusyritys, jonka toimialaa ovat sosiaali- ja terveysalalle soveltuvat robotiikkaa ja tekoälyä soveltavat ratkaisut sekä exoskeleton ratkaisut teollisuuteen. Meditas Oy:n tuotteita käytetään uusien ratkaisujen innovointiin sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla sekä työkuormituksen keventämiseen. Yrityksen toiminnassa yhdistyvät robotiikka, terveysteknologia ja ulkoiset tukirangat eli exoskeletonit.

Hankkeen aikana Meditas Oy toimitti Moto Tiles -liikuntalaatat Turun ammatti-instituutille, jossa hankkeen kehittäjäopettaja yhdessä ammatti-alan opettajien kanssa suunnitteli kokeilun, jonka tavoitteena on selvittää, miten Moto Tiles -liikuntalaattoja voidaan hyödyntää lasten aktivoinnissa. Liikuntalaatat ovat uusi hyvinvointiteknologian tuote, joka on kehitetty tukemaan yleistä toimintakykyä ja aktiivisuutta sekä motoriikkaa pelillistämisen ja osallistamisen keinoin.

Kognitiivisten taitojen harjoittaminen on peliharjoitteissa keskeisessä roolissa. Laattojen toiminta perustuu kosketusantureihin, jotka aktivoituvat pelin aikana ja niiden valot toimivat pelin indikaattoreina.

 

Yksi Moto Tiles -paketti sisältää kymmenen kappaletta laattoja ja ne voi asettaa lattialle haluttuun järjestykseen harjoituksia ja pelejä varten, jotka tulevat tuotteen mukana. Kokonaisuutta hallitaan Moto App -ohjelman avulla. Ohjelmaan on mahdollista luoda käyttäjätilejä, joiden avulla pystytään seuraamaan käyttäjien kehitystä ja tuloksia hoitajien, fysioterapeuttien ja lääkäreiden toimesta.

 

Aiemmin Moto Tiles -liikuntalaattoja on käytetty paljon ikäihmisten kuntoutuksen tukena palvelutaloissa ja kotikäynneillä. Tämän kokeilun aikana halutaan selvittää miten laatat sopivat lasten käyttöön ja heidän aktivointiinsa. Yhden TAI:n opiskelijaryhmän kaksi opiskelijaa vie liikuntalaatat mukanaan päiväkotiin tavoitteenaan kartoittaa laattojen soveltumista päiväkotiympäristöön. Liikuntalaattojen avulla lapsia innostetaan liikkumaan ja aktivoidaan toimimaan yhdessä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat keräävät lapsilta ja päiväkodin työntekijöiltä palautteita liikuntalaattojen käytöstä kokeilun aikana.

 

Kokeilu tuottaa Meditas Oy:lle arvokasta tietoa heidän tuotteensa soveltuvuudesta päiväkotiympäristöön ja lasten käyttöön. MotoTiles on pääsääntöisesti käytössä ikäihmisten keskuudessa, mutta kokeilun kautta tavoitetaan laajempi käyttäjäkunta ja tuotetta pystytään kehittämään lasten käyttäjäkokemusten avulla. Samalla yritys saa tuotteelleen näkyvyyttä varhaiskasvatuksen kentällä. Liikunnan ilon lisääminen on keskeistä lasten hyvinvoinnin rakentumisessa ja Moto Tiles tukee tätä tavoitetta upeasti pelillistämisen ja osallistamisen avulla.

MotoTiles -liikuntalaatat saavat lapset ja nuoret liikkumaan, Youtube

Moto Tiles liikuntalaatat lasten hyvinvoinnin edistäjänä: Video -ohjeistus pelin käyttöön, Theseus

MEDITAS OY: MOTO TILES -LIIKUNTALAATAT

Meditas Oy:n kuvitettu logo
Lapset kokeilevat liikuntalaattoja
Turun ammatti-instituutin logo
bottom of page