top of page

PISTEHITSAUKSEN TOTEUTUS YHTEISTYÖROBOTILLA 

Peltitarvike Oy on Suomen merkittävin kattokaivojen ja linjakuivauskourujen valmistaja ja alan markkinajohtaja. Yrityksessä toteutetun kokeilun tavoitteena oli erään tuotteen hitsaus yhteistyörobotilla. Työssä käytettiin Omronin TM12 yhteistyörobottia, joka noutaa palletointi pöydältä tuotteen vie sen pistehitsauskoneelle ja antaa ohjelman kautta käskyn pistehitsauskoneelle hitsauksesta. Robotti hitsaa pistehitsauskoneen kautta yhteensä 14 hitsipistettä tuotteelle.

Vuonna Työ aloitettiin Vantaan Varian tiloissa robottiin ja testaten robotin toimintoja. Robotin ollessa Varian tiloissa oli sillä helppo testata palletointia ja tarttumista tuotteisiin. Projektin alussa myös suunniteltiin millainen tarttuja voisi toimia tuotteen noutoa varten. Lopulta päädyttiin muokkaamaan Robotio 2F-140 tarttujaa projektia varten. Tarttujan toiselle puolelle leikattiin lovi, jotta pitsehitsauskone pääsisi hitsaamaan saumaa myös tartunta kohdasta

 

Robotin siirrettyä Peltitarvike Oy:n tiloihin suunniteltiin robotin hitsausympäristö. Robotti sijoitettiin vastapäätä pitsehitsauskonetta, jotta robotin liikeradat olisi helppo ohjelmoida suoraan kohti pitsehitsauskonetta. Palletointi pöytä oli robotin sivussa sopivan etäisyyden päässä, jotta robotti yltäisi noutamaan tuotteita mahdollisimman helposti. Hitsauksen jälkeen robotti vie valmiin tuotteen vastakkaiselle puolelle pöytää, jossa odottaa laatikko mihin niitä kerätään

 

Robotin työskentely-ympäristö ja tuotteita palletointi alustassa.

 

Robotin ohjelmointiin käytettiin TMFlow ohjelmaa. Ohjelma luotiin mahdollisimman selkeäksi ja tehokkaaksi, mutta kuitenkin helposti ymmärrettäväksi ja nopeaksi. Ohjelmassa on monta paikoituspistettä, joista osa toimii hitsauspisteinä. Lisäksi ohjelma käyttää palletointia hyväkseen tuotteen noutoa varten. Ohjelman kesto vaihtelee ajamisnopeudesta.

 

Ohjelman kulku on seuraava:

 

  • Ohjelma lähtee liikkeelle aloituspisteestä, jonka jälkeen robotti alustaa tarttujan asetukset SET komennolla.

  • Robotti käyttää RELEASE käskyä tarttujan tarpeeksi suureen avaukseen, jotta tuote mahtuu tarttujan leukojen väliin.

  • Seuraavaksi palletointi lohko vuoro. Palletointi suorittaa 20 tuotteen noudon järjestyksessä annettujen kulmapisteiden sisällä. Lohko on kooltaan 4x5 kokoinen.

  • Tuotteen noudon jälkeen viedään se pistehitsauskoneen leukojen väliin. 

  • Robotti käy suorittamassa 14 hitsauspistettä tuotteelle.

  • Lopuksi robotti ajaa tuotteen pois pistehitsauskoneen leukojen välistä ja käy pudottamassa valmiintuotteen keräyslaatikkoon.

 

Projektin tarkoituksena oli testata yhteistyörobotin käyttöä pistehitsauskoneen kanssa. Robotin ja pistehitsauskoneen yhteinen toiminta onnistui hyvin. Projektin yhtenä tavoitteena oli päästä ajamaan suurempia eriä valmistettavia tuotteita ja tässä myös onnistuttiin, sillä työn testiajon aikana päästiin ajamaan 20 kappaleen eriä ilman ongelmia. Yhteenvetona voi sanoa, että projekti onnistui hyvin, mutta työympäristöllä on suuri vaikutus kokeilussa valmistetun tuotteen täydellisen onnistumisen kannalta. 

Kaksi aikuista katsoo papereita työtilassa
Omistaja, opiskelija ja laitetoimittaja keskustelevat työtilassa
Tampereen seudun ammattiopiston logo, kuva

Projektin toteuttivat

Topi Sippola

Mikko Fischer

bottom of page