top of page

SENSORIT KOTONA-ASUMISEN

TURVANA

Yhteistyö HoivaNovan kanssa käynnistyi joulukuussa 2019 yritysvalmennuksella. Keskeisenä kehittämisen kohteena valmennuksessa mainittiin etäpalveluiden, turvapalveluiden ja kameravalvontajärjestelmien käyttöönotto asiakkaille. Hankkeen puitteissa toteutettiin palvelumuotoilukoulutus yhdessä Laurean kanssa keväällä 2020. Palvelumuotoilukoulutuksessa kehitettiin yhdessä HoivaNovan kanssa kokeilu, jossa etäyhteyttä kokeiltaisiin yhdelle asiakkaalle. Mukaan kokeiluun saatiin Suvanto Care.  

Kokeilun tavoite 

Tavoitteena oli etäyhteys- ja turvalaitteiden käytön kokeilu tarvekartoituksella valikoidulle asiakkaalle sekä kokeilun seuranta ja kokemusten kerääminen haastattelemalla kokeilun aikana ja sen jälkeen. 

 

Kokeilun toteutus 

Asiakkaaksi valikoitui 85 -vuotias yksin asuva muistisairas rouva. Rouva oli juuri muuttamassa tilapäisesti kerrostalokaksioon Helsinkiin. Muutto aiheutti stressiä ja jännitystä etukäteen jo rouvan muistisairaudenkin takia sekä muun konkreettisen muutoksen, kuten tilan vähenemisen vuoksi. Rouvalla kävi kotiapu HoivaNovan toimesta kaksi kertaa päivässä, mutta uuden tilanteen ennakoitiin lisäävän avun tarvetta. Asuntoon asennettiin Suvanto Care -yrityksen sensoreita valvomaan uloskäyntiä, kylpyhuoneessa käyntiä, keittiön laitteiden kuten jääkaapin ja leivänpaahtimen käyttöä, sekä nukkumista asentamalla vuoteeseen nukkujan painoon reagoiva seurantapatja. Lisäksi asennettiin videoetäyhteys, joka toimii tabletilla. Asuntoon asennetut sensorit olivat huomaamattomat eivätkä häirinneet asukasta. Keskusteluissa ennen sensoreiden asentamista tuli esiin, että rouva koki sensoreiden asentamisen (ts. sen, että hänen toimiaan voidaan tarkkailla) turvallisuuden tunnetta lisääväksi. Hän pystyi vielä mietti-mään sitä vaihtoehtoa, että lähtee joskus yksin ulos ja eksyy. Rouvalle oli kuitenkin selitetty, että asunnossa ei tulisi olemaan käynnissä jatkuva kuvaus. Rouva oli siis myöntyväinen sensoreiden asennukseen ja oli jopa itse miettinyt niille sopivia paikkoja.

 

Sensorit tuottivat aluksi tarpeelliselta tuntuvaa tietoa rouvan liikkeistä, mutta pian huomattiin, että rouvan elämänrytmi on muutosta huolimatta säilynyt hyvin samanlaisena, eikä mitään huolta aiheuttavaa ole ilmennyt. Kolmen kuukauden kokeilujakson jälkeen sensoreista pää-tettiin luopua ja jättää vain videoyhteys. Videoyhteys on aktiivisessa käytössä päivittäin, sitä käyttää laaja joukko sukua. Videoyhteyden koetaan olevan parempi kuin tavallinen puhelin, juuri näköyhteyden vuoksi. Videoyhteys tabletilla toimii siten, että rouvan ei itse tarvitse tehdä muuta, kuin tulla paikalle makuuhuoneeseen kuullessaan itseään kutsuttavan videoyhteydellä. Soittaja katkaisee puhelun. Laite toimii, eikä sitä saa niin sanotusti sekaisin, yhteys on myös toiminut hyvin.  

 

 

 

Sensorit esillä pöydällä
Sensori petauspatjan alla
Sensori kylpyhuoneen seinässä

ROBOREEL LIVEWEB 22.1.21

Valmennuksesta kokeiluun - 

HoivaNova ja Suvanto Care

Terhi Pesonen

Vantaan ammattiopisto Varia

Yllä olevan diashown sisältö selitetään viereisellä videolla.

ROBOREEL LIVEWEB 22.1.21

Valmennuksesta kokeiluun - 

HoivaNova ja Suvanto Care

Terhi Pesonen

Vantaan ammattiopisto Varia

Kokeilun toteuttajat 

Roboreel: Laila Bröcker, Terhi Pesonen ja Aino Laurila 

HoivaNova: Kadri Arffman ja Tiina Kivisalo 

SuvantoCare: Olli Göös 

Vantaan ammattiopisto Varian logo
bottom of page