top of page

Kuvassa Paron kanssa Oona Haapakorpi Omniasta

PARO-HYLJEROBOTTI

Paro on hyljerobotti, joka on tarkoitettu terapia- ja hoivarobotiksi. Paron kanssa tehtiin robotiikkakokeilu Sateenkaari-kotiin, joka on hoivakoti Espoossa. Kokeilu toteutettiin syksyllä 2019. Asukkaiden suhtautuminen Paroon jakautui kolmeen tapaan: osa hieman pelkäsi ja arasteli robottia, osa suhtautui siihen melko neutraalisti ja osa selvästi nautti, kun sai silitellä hyljettä ja jutella sille.

Toimintakyvyltään heikoimmat asukkaat eivät pääsääntöisesti kiinnostuneet Parosta, vaan etsivät enemmän kontaktia hoitajaan. Toimintakykyisimmät asukkaat taas tykkäsivät Parosta. Asukkaat, joilla oli ollut aiemmin lemmikkieläimiä tai joilla nytkin oli oma pehmolelu, tuntuivat suhtautuvan Paroon positiivisimmin.

Henkilökunta ja talossa vierailleet omaiset suhtautuivat Paroon mielenkiinnolla ja pitivät sitä hauskana. Paroa kuvailtiin positiivisena yllätyksenä ja se nähtiin myös helppokäyttöisenä. Robotin turkin hygieenisuus herätti kuitenkin kysymyksiä ja askarrutti hieman. Robotin hankinnan esteenä nähtiin olevan sen kallis hinta. Koettiin, että hinnan suhde robotin tuomaan hyötyyn ei tee investoinnista kannattavaa.

Robologi-blogi, Metropolia, Kuin hylje palvelutalossa

Nainen pitää Paro-hyljerobottia sylissään
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian logo
bottom of page