top of page

SENIORTEK OY - KUKKATOLPPA

Seniortek Oy on asumiseen, oppimisympäristöihin ja päiväkoteihin turvallisuus-ratkaisuja tuottava yritys. Yrityksen asumiseen kehitetyt turvallisuusratkaisut soveltuvat sekä koteihin että palvelutaloihin. Tuotettujen turvallisuusratkaisujen tavoitteena on arjen helpottaminen sekä edullisemman ja paremman hoitotyön mahdollistaminen. Seniortek Oy:n tarjoamiin turvallisuusratkaisuihin sisältyy mm. Oviturva, SenioriTurva, Iisi ja Hoivaturva, jotka ovat erilaisia valvonta- ja hälytysjärjestelmiä. 

KukkaTolppa on Hoivaturvaan kuuluva turvallisuusratkaisu. Se on etäseurantajärjestelmä, joka auttaa arjessa ja huolenpidossa. KukkaTolppa on nimensä mukaisesti kukkatolpalta näyttävä laite, joka soveltuu osaksi sisustusta ja näin ollen vähentää asukkaan mielikuvaa valvottuna olemisesta. Sen ominaisuudet ovat helposti muokattavissa vastaamaan käyttäjän tarpeisiin, ja perustoimintojen lisäksi siihen voi yhdistää muita kodin aputoimintoja, kuten esim. lämpötilailmaisimen. KukkaTolppa mahdollistaa käyttäjälleen turvallisen kotona asumisen ja helpottaa omaisten apuna arjen toimintoja. Sen etäseurantajärjestelmä ilmoittaa hoitavalle henkilökunnalle tai omaisille, mikäli asukas on kaatunut, liikkumaton tai poistunut asunnosta. Tolpan toiminta perustuu tekoälyyn ja anturiteknologiaan.  

 

Seniortek Oy:n kanssa toteutetun kokeilun tavoitteena on turvateknologian vahvistaminen kotihoitotyössä, kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn ja turvallisuuden tunteen edistäminen ja sosiaali- ja terveysalan työprosessien kehittäminen. Seniorter Oy antaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käyttöön yhteensä kuusi KukkaTolppaa, jotka kotihoidon henkilökunta on kohdistanut testattavaksi sopiville asiakkaille. Laitteen käyttöön perehtyvät sekä hoitajaopiskelijat että Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat.  

 

Seniortek Oy saa kokeilun myötä lisää näkyvyyttä Lounais-Suomen alueella ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi yritys saa arvokasta palautetta laitteestaan suoraan opiskelijoilta, jonka perusteella he pystyvät edelleen kehittämään KukkaTolpan ohjelmistoa ja toimintoja. Kokeilu on vahvasti liitoksissa valtakunnalliseen tavoitteeseen, jonka avulla pyritään lisäämään digitalisaation vientiä koteihin ja kotihoidon palveluihin.  

 

 

Seniortek Oy:n kukkatolppa huoneessa
Hoitaja ja ikääntynyt asiakas seisovat Seniortek Oy:n kukkatolpan edessä hymyillen
Turun ammatti-instituutin logo
bottom of page