top of page

Acerca de

ANTURIT

Anturitekniikkaa käytetään keräämään tietoa ikääntyneen henkilön toiminnasta ja selviytymisestä kotiympäristössä. Tavoitteena on varmistaa kotona asumisen turvallisuus ja avun saaminen tarvittaessa. Järjestelmä tekee automaattisesti hälytyksen havaittuaan merkittäviä muutoksia ihmisen toiminnassa.  

SENSORIT KOTONA-ASUMISEN

TURVAAMISESSA

Yhteistyö HoivaNovan kanssa käynnistyi joulukuussa 2019 yritysvalmennuksella. Keskeisenä kehittämisen kohteena valmennuksessa mainittiin etäpalveluiden, turvapalveluiden ja kameravalvontajärjestelmien käyttöönotto asiakkaille. Hankkeen puitteissa toteutettiin palvelumuotoilu-koulutus yhdessä Laurean kanssa keväällä 2020. Palvelumuotoilukoulutuk-sessa kehitettiin yhdessä HoivaNovan kanssa kokeilu, jossa etäyhteyttä kokeiltaisiin yhdelle asiakkaalle. Mukaan kokeiluun saatiin Suvanto Care.  

Anturi petauspatjan alla
Anchor 1

SENIORTEK OY - KUKKATOLPPA

Seniortek Oy on asumiseen, oppimisympäristöihin ja päiväkoteihin turvallisuusratkaisuja tuottava yritys. Yrityksen asumiseen kehitetyt turvallisuusratkaisut soveltuvat sekä koteihin että palvelutaloihin. Tuotettujen turvallisuusratkaisujen tavoitteena on arjen helpottaminen sekä edullisemman ja paremman hoitotyön mahdollistaminen. Seniortek Oy:n tarjoamiin turvallisuusratkaisuihin sisältyy mm. Oviturva, SenioriTurva, Iisi ja Hoivaturva, jotka ovat erilaisia valvonta- ja hälytysjärjestelmiä.   

Seniortek Oy:n kukkatolppa huoneessa
bottom of page