top of page

Acerca de

tuotantoteknologia

KANGASALA-TALON ROBOREEL

XR-KOKEILU

Kangasala-talon Roboreel XR -kokeilulla saatiin tietoa ja kokemuksia laajennetun todellisuuden käyttämisestä ohjeistuksissa, simuloinneissa ja talon sisältämässä esitys- ja talotekniikassa. Kohteeseen tehtiin valmennus keväällä 2020 ja siinä tuli esiin tarve henkilökunnan perehdyttämiseen. Päätimme tehdä kokeilun älylasitekniikan ja älykkään oppimisalustan soveltuvuudesta näihin tarpeisiin Kangasala-talossa. Kokeiluun tuli mukaan myös talotekniikan terpeet. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Kangasala-talon, Harjula Production Oy:n ja Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa.

Kuvakaappaus KR-kokeilusta
ala

YRITYSVALMENNUS PK-YRITYKSESSÄ

Puristeteos Oy on yritys, jonka kanssa Tredu:lla on pitkäaikainen yhteistyösuhde. Olikin luonnollista, että pyysimme heitä kumppaniksi ROBOREEL-hankkeen yritysvalmennukseen, joka syvensi kanssakäyntiä entisestään. Yrityksen historiasta sen verran, että Puristeteos Oy on metalliteollisuuden järjestelmätoimituksiin keskittynyt yritys, joka perustettiin 1947. Tällä vuosituhannella on toimintaa kehitetty vastaamaan entistä tehokkaammin asiakaskunnan vaatimuksiin saada kokonaispalvelu samalta toimijalta, suunnittelusta valmistukseen saakka.

Kuvakaappaus videosta

LOGISTIIKKA-AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

Digitaalisen suunnittelualan yritys Pinja aloitti kehitysprojektin Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa Roboreel-hankkeessa. Projektin aiheena oli suunnitella logistiikka-automaatiojärjestelmä verkkotilauksien käsittelyn nopeuttamiseksi. Tavoitteena oli kehittää järjestelmä, joka Omron LD -mobiilirobotteja hyödyntäen noutaa tilatut tuotteet varastosta sekä toimittaa ne tilauksen käsittelijälle.

Kuva_1-940x681.png
bottom of page