top of page

Hyvinvointiteknologia

Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan teknisiä ratkaisuja, joilla edistetään yksilön hyvinvointia ja selviytymistä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Myös hoiva- ja palvelurobotiikka ovat osa hyvinvointiteknologiaa. Hankkeessa kokeiltiin Paro- ja NAO –hoivarobotteja sekä Edison ja Waaba palvelurobotteja.  Lisäksi kokeiluja tehtiin motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseen tarkoitetuilla Moto Tiles -liikuntalaatoilla ja kotona asumisen turvallisuutta varmistavalla anturitekniikalla. 

alaotsikot

WAABA

EDISON

bottom of page