top of page

AIXR-PALVELUKONSEPTI

Perehdyttämiseen ja hiljaisen tiedon siirtoon.

 

1. Kartoita yrityksen tarpeet automaation ja robotiikan käyttöön ottamisessa. Asiakkaan tarvekartoitus  valmennusmateriaalilla. 

2. Valitse yhdessä asiakkaan kanssa kehityskohteet. Tee tietoturvakartoitus. Yhteistyöstä sopiminen asiakkaan kanssa. 

3. teknisen ratkaisun asiantuntija. Ratkaisumallien jalostaminen suunnitelmaksi työtavoista, tekniikoista ja aikataulusta

 

4. Valitse asiakkaan tarpeisiin soveltuvat toiminta-alustat ja tekniikat.

5. Varmista asiakkaan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden osallistaminen kehitystyöhön. 

6. Toteuta tuotantosuunnitelma asiakkaan toimintaympäristössä yhteiskehittämisprosessissa asiakkaan ja henkilöstön kanssa.

7. Suorita loppuarviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Toteuta mahdolliset kehittämistoimenpiteet.
 

AIXR-palvelukonseptista tehty kuvitettu infograaffi
Anchor 1
Podcast infografiikkaa, sisältö laajemmin tekstiversiossa

PODCAST

Anchor 2

Vain hyvinvointiteknologiaa

1. Kootkaa tuotantotiimi, valitkaa aihe, jota käsittelette podcastissa. Ideoikaa yhdessä podcastin sisältöä, rakennetta ja mahdollisia vieraita.  

 

-Tuotantotiimissä kannattaa määritellä podcastin tuottamisen           vastuualueet. Tässä vaiheessa kannattaa ideoida myös podcastin   brändiä: visuaalista ilmettä, julkaisukanavia ja vuorovaikutusta   kuulijoiden kanssa. Roboreel -podcastin tuotannossa oli mukana kaksi   juontajaa, äänivastaava ja yleinen tuottaja. Kaikki osallistuivat sisällön   ideointiin, mutta päävastuu oli kunkin aiheen asiantuntijalla.  

2. Valitse yhdessä asiakkaan kanssa kehityskohteet. Tee tietoturvakartoitus. Yhteistyöstä sopiminen asiakkaan kanssa. 

-Kohderyhmä kannattaa määritellä selkeästi, koska kaikkia ihmisiä   kiinnostavaa podcastia ei kannata yrittää tehdä. Kannattaa myös   tutkia, minkälaisia aihetta käsitteleviä podcasteja jo julkaistaan. Vain   hyvinvointiteknologiaa -podcastin kohderyhmänä olivat   hyvinvointiteknologiasta kiinnostuneet terveydenhoitoalan   ammattilaiset ja opiskelijat. 

3. teknisen ratkaisun asiantuntija. Ratkaisumallien jalostaminen suunnitelmaksi työtavoista, tekniikoista ja aikataulusta

-Podcastia kannattaa julkaista säännöllisesti, joten jokaisen jakson   tuottaminen kannattaa aikatauluttaa etukäteen. Varsinkin tekemisen   alkuvaiheessa saattaa olla vaikea tietää miten paljon aikaa kuluu   suunnitteluun, tallentamiseen ja tallenteen muokkaamiseen valmiiksi   tuotteeksi.  

 

4. Valitse asiakkaan tarpeisiin soveltuvat toiminta-alustat ja tekniikat.

-Podcastin voi tallentaa monenlaisilla välineillä. On tärkeä varmistaa,   että äänen laatu on riittävän hyvä ja äänityspaikka on akustisesti   sopiva. Juontajien kannattaa miettiä etukäteen, miten he keskus-   televat keskenään ja kuinka puheenvuorot jaetaan, jos podcastiin on   kutsuttu ulkopuolisia vieraita.  

5. Varmista asiakkaan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden osallistaminen kehitystyöhön. 

-Äänityksen käsittelemiseen tarvittavia ohjelmistoja on lukuisia.   Podcastin tekemisen voi aloittaa ilmaisella ohjelmalla ja hankkia   myöhemmin maksullisen ohjelman, jos se tuntuu tarpeelliselta.   Podcastien jakelukanavat kannattaa suunnitella etukäteen, jotta   ensimmäinen osa pääsee heti jakeluun. Roboreel -podcastissa äänen   editoimiseen ja jälkikäsittelyyn käytettiin ilmaista Audacity -   ohjelmaa. Podcast julkaistiin ilmaisessa Anchor -palvelussa, josta   tallenteen voi jakaa suurimmille podcast -alustoille. 

6. Toteuta tuotantosuunnitelma asiakkaan toimintaympäristössä yhteiskehittämisprosessissa asiakkaan ja henkilöstön kanssa.

-Podcastin tekeminen ei ole kuolemanvakava asia. Rennolla   tunnelmalla syntyy parempi ohjelma, jota on miellyttävä kuunnella. Ja   kaikilla on hauskaa! 

7. Suorita loppuarviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Toteuta mahdolliset kehittämistoimenpiteet.

 

-Kuulijoiden saaminen on hauskaa ja innostaa kehittämään podcastia   eteenpäin. Kuulijoilta voi saada myös vihjeitä tuleviksi aiheiksi, uusia   haastateltavia ja odottamattomia vinkkejä. Sosiaalisen median   kanavien käyttäminen tekee vuorovaikutuksen helpoksi.  

Robotiikan testaus kuvitettu infograaffi

ROBOTIIKAN TESTAUS

Perehdyttämiseen ja hiljaisen tiedon siirtoon.

 

1. Kartoita yritysyhteistyökumppaneita ja muita alueella toimivia yrityksiä, joita robotiikan käyttöön ottaminen voisi hyödyttää.  

2. Tutustu yritysten toimintaan ja tuotantoon. Selvitä minkälaisia ajatuksia ja tavoitteita yrityksillä on robotiikan käyttöön ottamisessa. Markkinoi tulevaa tilaisuutta.  ​

3. Valitse sopiva laitetoimittaja ja sovi tilaisuudesta, jossa esitellään yritysten tarpeisiin sopivaa teknologiaa. 

 

4. Aloita tilaisuuden markkinointi ajoissa. Suoramarkkinoi iltapäivän työpajaa sopiville yrityksille.  

5. Suunnittele työpajan ohjelma yhdessä laitetoimittajan ja työpajaan osallistuvien yritysten kanssa. 

6. Aamupäivä​:

 - Kohderyhmä: yritykset, oppilaitoksen opettajat ja opiskelijat​

- Ohjelma: Robotiikan yleisesittely​

Iltapäivä​:

- Työpajatyöskentelyä yrityksille​

- Yrityskohtaisesti räätälöity ohjelma

7. Pyydä osallistuneilta yrityksiltä arvio tilaisuuden onnistumisesta ja   yhteistyöideoita tilaisuuden jatkoakehittämistä varten.

bottom of page