top of page

ROBOTIE OY, JOKOJO OY JA RND WORKS:

EDISON-PALVELUROBOTTI

Robotie Oy on osa Oy Interfii LTD:tä, joka on tekninen maahantuoja ja tehtaiden toimintojen tehostamisen asiantuntija. Robotie Oy on erikoistunut palvelurobotteihin ja tuo niitä lähemmäs suomalaisten arkea samalla mahdollistaen tehokkaamman työskentelyn ja mutkattomampaa elämää. Jokojo Oy on teollinen muotoiluyritys, joka luo lumoavia ja interaktiivisia visuaalisia kokemuksia asiakkailleen. Yrityksen tavoitteena on mahdollistaa kaupunkien, palvelujen ja tilojen uudenlaisen tutkimisen ja kokemisen. RND Works Oy on ohjelmistokehitykseen ja –palveluihin erikoistunut yritys, joka luo asiakkailleen digitaalisia palveluja tehokkaimmilla työkaluilla.  

Yritykset toteuttivat yhteistyössä TAI:n sosiaali- ja terveysalan sekä tieto- ja viestintätekniikan oppiaineiden kanssa kokeilun Edison-palvelurobotin käytöstä hoivapalveluissa. Tavoitteena oli kerätä tietoa palvelurobotin soveltuvuudesta sotepuolen asiakastyöhön. Kokeilun aikana tuotettiin tietoa palvelurobotin hyödyntämisestä sekä sotepalvelujen asiakas- että opetustyössä. 

Edison-palvelurobotti on suunniteltu kotona asuvien iäkkäiden, sairaiden ja liikuntarajoitteisten ihmisten tarpeisiin. Jokojo Oy:n Edisoniin kehittämän Kotihoiva-käyttöliittymän tavoitteena on mahdollistaa läheisen tai hoitajan yhteydenpito kotona olevaan omaiseen vaivattomasti ja hauskasti. Käyttöliittymä ottaa yhteyden palvelurobottiin hoitajan tai omaisen tietokoneelta käsin. Edison mahdollistaa sen, että läheisen ja kotonaan asuvan omaisen yhteydenpito ja kommunikaatio on helppoa ja hauskaa, mikä lisää yhteydenpidon säännöllisyyttä ja omaisen kokemaa turvallisuutta ja seuraa. Edison toimii suomen, ruotsin ja englannin kielillä. 

Hankkeessa toteutettu kokeilu tuotti Robotie Oy:lle arvokasta tietoa sotepuolen toiminnasta ja heidän tuotteensa soveltuvuudesta uudelle toiminta-alueelle terveyspalveluihin. Jokojo Oy kerää kokeilun aikana hyödyllisiä käyttäjäkokemuksia kehittämästään Kotihoiva-ohjelmistosta suoraan opiskelijoilta, joiden avulla he pystyvät edelleen kehittämään ohjelmistoaan käyttäjäystävällisempään suuntaan. RND Works toimii kokeilussa palvelumuotoilijana. Uusi toimintaympäristö ja moniammatillinen yhteistyö muiden yritysten ja oppilaitosten kanssa mahdollistavat jokaiselle yritykselle uusien innovaatioiden syntymisen ja laajemman verkostoitumisen kentän eri toimijoihin ja asiakkaisiin. 

Turun ammatti-instituutin logo
bottom of page