top of page
Euroopan aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo
Uudenmaan liiton logo
6Aika strategian logo

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut 2014–2020 on Suomen kuuden väkiluvultaan suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kaupunkikehittämisen strategia. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. 6Aika-strategian tavoitteina on ollut Suomen kilpailukyvyn ja julkisen sektorin tuottavuuden vahvistaminen, uusien palveluinnovaatioiden kehittäminen ja liiketoiminnan ja työllisyyden edistäminen. Strategiaa on toteutettu hankkeilla, joissa kaupunkiorganisaatiot ovat kehittäneet palveluja yhdessä yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja kaupunkilaisten kanssa.

6Aika-strategiassa on käynnistynyt 59 hanketta, joista 40 on Euroopan aluekehitysrahaston hankkeita ja 19 on Euroopan sosiaalirahaston hankkeita (tilanne talvella 2021). Viimeiset hankkeet päättyvät vuonna 2022. Pilottihank-keiden teemat ovat vaihdelleet älykkäästä liikkumisesta oppimiseen, terveydestä ja hyvinvoinnista kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Strategiaa ja siihen kuuluvia hankkeita ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio. Lisäksi on käytetty Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). Rahoittavana viranomaisena EAKR-rahoituksen osalta on toiminut Uudenmaan liitto ja ESR-rahoituksen osalta Hämeen ELY-keskus. Budjetti on ollut noin 100 miljoonaa euroa.

Kolme aikuista kävelee kadulla ja keskustelee

hankkeen osatoteuttajat

Metropolia Ammattikorkeakoulun logo

Robo Garage - Robotiikan Living Lab -palveluja yrityksille

Toimintaympäristöanalyysejä ja yritysvalmennuksia

AIoT Garage - Datan hyödyntämisen analytiikkapalveluja tekoälyn & koneoppimisen keinoin

Robologi - Uudistuvan robotiikan havainnointia ja innovointia 

Päivi Haho

Päivi Haho

Projektipäällikkö 

paivi.haho@

metropolia.fi

erkki.png

Erkki Räsänen

Yliopettaja

erkki.räsänen

@metropolia.fi

antti.png
antero.png

Antti Liljaniemi

Lehtori

antti.liljaniemi

@metropolia.fi

Antero Putkiranta

Yliopettaja

antero.putkiranta@

metropolia.fi

Oulun ammattikorkeakoulun logo

Vahva osaaminen mekaanisessa       suunnittelussa, anturitekniikassa, 
kollaboratiivisessa robotiikassa ja

niiden oheislaitteissa

Oamkilla on kuusi cobottia,
mobiilirobotti ja teollisuusrobotti

Yritysyhteistyössä kumppaneita mm. Nokia Oyj, Ravelast Polymers, ILoQ Oy, JMC Engine Oy, Sähkö-Rantek Oy

Vuoden 2016 jälkeen Oamkissa on tehty yli 60 projektia alueen yrityksiin

Laaja valikoima tarttujia, antureita, konenäköjärjestelmiä yms. 

Toni Autio

Toni Autio 

projektipäällikkö 

Konetekniikan insinööri 

LinkedIn, Toni Autio

toni.autio@oamk.fi 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian logo

Rakennamme kestävää osaamista ja hyvinvointia yhdessä alueen toimijoiden kanssa

Laaja-alainen kokemus hoiva-alan osaamisen kehittämisestä

Monialaista automaation, robotiikan

ja koneoppimisen osaamista

Linkitämme uusien robotiikka- ja teknologiaratkaisujen kehittäjät sekä hoiva-alan toimijat

Teknologiayritysten ja varhaiskasvatuksen toimijoiden yhteiskehittelyt ja pilottiprojektit

Kai martiskainen

Kai Martiskainen

Projektipäällikkö 

+358 46 8508050

kai.martiskainen@omnia.fi

Tampereen seudun ammattiopiston logo

Pirkanmaan suurin ammatillinen

kouluttaja ja maakunnallinen toimija.

Käytännön esimies-

koulutukset yrityksille.

Kumppaneina suuret teknologiayritykset, mm. Fastems Oy, Metso, Valmet Oy, Agco Oy ja runsas määrä PK yrityksiä.

Vahva teknologiataitojen ammattikouluttaja: perus-,ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Robotteja opetuskäytössä yli 50 kpl,

koulutusta mm. ABB ja Fanuc roboteille.

Roboreel -projektin tuloksena hankittiin Cobotteja. Teollisuusautomaation koulutus monipuolista!

Antti Lyhteilä

Projektipäällikkö 

Yristyskordinaattori, lehtori

+358 50 5712992

antti.lyhteila@tampere.fi

 Antti Lyhteilä
Turun ammatti-instituutin logo
Niina Salonen

Niina Salonen

Projektipäällikkö 

niina.salonen@turku.fi

Vantaan ammattiopisto Varian logo

Vahva osaaminen automaatiolaitteistojen suunnittelussa ja testaamisessa

Robotiikka- ja sovelluskokeilut yhdessä yritysten kanssa

Hyvinvointiteknologiakoulutusta monialaisessa yhteistyössä

Robotit  Abb teollisuusrobotti (6kg),  Omron Cobotti (12kg) 

Yritysten henkilöstön osaamisen kartoittaminen ja koulutuspalvelut

Hoiva-alan yritysten tarvelähtöinen hyvinvointiteknologiakartoitus, laitteiden käyttöönoton opastus ja tuki

Mikko Fischer

Asiantuntija

Automaatio ja robotiikka 

mikko.fischer@eduvantaa.fi

Terhi Pesonen

Asiantuntija

Sosiaali- ja terveysala

terhi.pesonen@eduvantaa.fi

Keijo Mikkonen

Asiantuntija

Työelämäpalvelut

keijo.mikkonen@vantaa.fi

Mikko Fischer
Terhi Pesonen
Keijo Mikkonen
bottom of page