top of page

NAO HUMANOIDIROBOTTI

VANHUSTEN RYHMÄKODISSA

NAO on humanoidirobotti, jota on käytetty maailmalla koulutukseen, terveydenhuoltoon ja tutkimukseen. NAO kävellee, puhuu, kuuntelee ja jopa tunnistaa kasvoja. Se on itsenäinen ja täysin ohjelmoitava robotti. Sulautettua ohjelmistoa käyttämällä NAO tulkitsee havaitsemansa tiedon ja aktivoi ohjelmoidut vastaukset.

Suloisen näköinen 58 cm pitkä vapaasti liikkuva ja puhuva NAO-robotti herättää tunteita ja muistisairaiden kiinnostuksen saapuessaan Helsingin Kontulassa sijaitsevaan Helykotiin. Ryhmäkodin henkilöstö osallistui Roboreel hankkeen yhteydessä järjestettyyn ohjelmointikoulutukseen, jossa opeteltiin robotin ohjelmointia sekä Elias-sovelluksen käyttöä.  

Yrityskokeilussa toiveena oli tarjota asukkaille vaihtelevaa viriketoimintaa ja vapauttaa henkilöstöresursseja itse hoivatyöhön. Helykodit ry:n Senioriverkossa työskentelevä Satu Veltheim kertoo hoitajien odottaneen jännityksellä NAOn saapumista taloon.  Erityisesti nuoret hoitajat olivat innostuneita ja vanhemmat hieman hämmästelivät. Ennakkoluulot siitä, etteivät vanhukset haluaisi robottia osoittautui kuitenkin turhaksi.

 

Humanoidirobotin toivottiin ohjaavan asukkaille esimerkiksi erilaisia visailuja tai liikuntatuokioita.  Käytössä ollut Elias-sovellus on tarkoitettu ensisijaisesti oppimiseen.  Tätä ominaisuutta voitiin kokeilussa soveltaa muistisairaiden kognitiivisten taitojen ylläpitämiseen ja vuorovaikutuksellisuuteen. Kontulassa muistisairaiden ryhmäkodissa visailut koettiin kuitenkin haastavina. Levyraatityyppiset tehtävät olisi toimineet mahdollisesti paremmin kyseiselle kohdejoukolle. 

Erityisesti Zora-sovelluksen avulla tanssimaan ja musisoimaan saatu NAO-robotti otettiin ryhmäkodissa positiivisesti vastaan. “NAOn alkaessa laulaa, asukkaat tulivat oma-aloitteisesti huoneistaan ihmettelemään sitä.  NAO tuotti paljon iloa ja se koettiin hyvänä lisänä viriketoimintaan.”  Robotin toimiessa ajanvietteenä ja viihdykkeenä, voidaan sen avulla parantaa palvelun laatua ja asukkaiden mielialaa. Robotin koettiin tulevaisuudessa mahdollistavan ajankäytön tehostamista ja apuvälineenä, jolla voitaisiin helpottaa raskasta toistotyötä.

Kontulassa NAO koettiin helppokäyttöiseksi ja tekniikan tuovan mielenkiintoa hoitotyöhön.

 

“Robotit voidaan nähdä apuvälineenä osana hoitotyötä. Niiden ei tarvitse

syrjäyttää ihmisiä vaan aikaa vapautuisi enemmän aitoon kohtaamiseen. Robotiikan käyttöönotto hoitoalalla vaatii kuitenkin henkilöstön perehdyttämistä. Kaikkien ei tarvitse työyhteisössä osata kaikkea, vaan työnkuvat tulee tulevaisuudessa erilaistumaan.  Yritystoiminnan kannalta edelläkävijyys

tuo myös mainetta yritykselle.”

Nao roborin yläosa
Nao robotti takaapäin
Kaksi aikuista pitelee Nao robottia sylissään
Espoon koulutuskuntayhtymä Omnian logo
bottom of page