top of page

KANGASALA-TALON ROBOREEL

XR-KOKEILU

Kuvakaappaus Roboreel XR ohjelmistosuunnitelmasta
Henkilö esittelee kädessään olevia kokeiluun liittyviä välineitä
Kolme aikuista kuvattuna tietokoneruudulta
VR lasi perehdytys tilaisuus kuvattuna tietokoneenruudulta
Kuvakaappaus KR-kokeilusta

Mobie LXP Opiskele ja kehitä itseäsi - missä ja milloin tahansa


Mobie LXP (Learning Experience Platform) on seuraavan sukupolven oppimisympäristö, joka luo käyttäjilleen elinikäistä oppimista tukevan henkilökohtainen oppimisportfolion, ja opiskelijoiden oppimisen edistymistä tarkastelevan tekoäly -pohjaisen oppimisrekisterin, johon tallentuu kaikki järjestelmän sisällä ja ulkopuolella tapahtuvat oppimistoiminnot. Mobie LXP tarjoaa myös tekoälypohjaiset tilastot sekä raportit, jotka tukevat mentorointia ja osaamisen kehitystä.

Mobie LXP on modulaarinen ja joustava järjestelmä, joka hyväksyy helposti uudet ominaisuudet ja työkalut. Se sisältää xAPI-liitännän, joka mahdollistaa xAPI-yhteensopivalla ulkoisella ohjelmistolla luotujen kurssielementtien sisällyttämisen kursseihin.

Palvelussa on yli 70 erilaista interaktiivista sisällöntuotannon työkalua, kuten AR, 360 asteen panoraamakuvat ja interaktiiviset videot, jotka mahdollistavat adaptiiviset oppimispolut, reaaliaikaisen oppimisprosessin seurannan.

Mobie LXP sisältää Facebook-tyyppisen sosiaalisen median toiminnallisuuden, jossa on mukana viestiseinät, ryhmät, keskustelut, sisäiset videokeskustelut, keskustelufoorumit ja interaktiiviset verkkofoorumit.

Mobie LXP palvelu täyttää tiukimmatkin tietoturvavaatimukset  (E-taso) ja toimii kaikissa päätelaitteissa missä ja milloin tahansa.

Kangasala-talon Roboreel XR -kokeilulla saatiin tietoa ja kokemuksia laajennetun todellisuuden käyttämisestä ohjeistuksissa, simuloinneissa ja talon sisältämässä esitys- ja talotekniikassa. Kohteeseen tehtiin valmennus keväällä 2020 ja siinä tuli esiin tarve henkilökunnan perehdyttämiseen. Päätimme tehdä kokeilun älylasitekniikan ja älykkään oppimisalustan soveltuvuudesta näihin tarpeisiin Kangasala-talossa. Kokeiluun tuli mukaan myös talotekniikan terpeet. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Kangasala-talon, Harjula Production Oy:n ja Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy:n kanssa.

Toimintaympäristönä Kangasala-talo

Vuonna 2015 avatussa Kangasala-talossa sijaitsee 300-paikkainen konserttisali, Kimmo Pyykkö -taidemuseo, Kangasalan kaupungin valtuustosali ja kaupunginhallituksen kokoushuone. Kon-serttien sekä muiden kulttuuritapahtumien lisäksi talo tarjoaa kokous-, juhla- ja ohjelmapal-veluja. 

Kokeilussa käytetty tekniikka

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ja Kangasala-talo Oy:n yhdessä toteuttama RoboreelXR-kokeilu on tuonut runsaasti tietoa ja kokemuksia laajennetun todellisuuden mah-dollisuuksista talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan käytön valmennuksessa ja perehdyttämises-sä. Sisältöjä on toteuttu tietokoneilla, älypuhelimilla ja taulutietokoneilla. Virtuaalikierrosten tuotannossa 360-kameroilla tehdyt still- ja videokuvaukset ja Googlen-kuvat palvelun antamat mahdollisuudet ovat nostaneet toimivia käytänteitä virtuaalitilojen suunnittelussa.

Kokeilussa lisäarvoa ovat tuoneet RealWear HMT-1 -älylasit, joiden avulla huoltotehtäviä tai korjausta tekevä henkilö voi olla yhteydessä muihin asiantuntijoihin.  Yhdistämällä alylasit ja android-taulutietokone on käytössä handsfree etäyhteystyökalu, joka mahdollistaa lukuisia hyötyjä ja tehokkuusparannuksia.

Suunnittelun ja toteutusten pohjana ovat olleet käytettävyys, helppokäyttöisyys ja omaksuttavuus. Niitä on kehitetty autenttisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Kokeilun ohjelmistosuunnitelman tukena on “RoboreelXR2020” -virtuaalikierros. Suunnitelman ja simulaation tuloksena tuotetun  Roboreel XR 2020-ohjeistuksen toteutus ja verkkojakelu tapahtuu Mobie LXP - html5-oppimisalustalla. Syntynyttä talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan valmennuksen ja perehdyttämisen sisältökokonaisuutta voidaan hallinnoida, esitellä ja jakaa hyödyntäen Mobie LXP tuotanto-  ja jakelualustaa. 

 

Koulutusta, kulttuuria ja elinkeinoelämää tukevaa sisältö- ja tapahtumatuotantoa


Roboreel XR -kokeilun konseptoinnista ja sisältötuotannosta on vastannut tuotantotalo Harjula Production Ltd. Yhtiöllä on pitkä kokemus avoimista oppimisympäristöistä sekä jaetuissa tilois-sa toteutettavista verkostotuotannoista.  Kansainvälisten sisältö- ja tapahtumatuotantojen lisäk-si Harjula Production tarjoaa palveluita kulttuuriteollisuuden ja koulutuksen toimijoille.  Niiden perustana ovat suomalaisen koulutusjårjestelmän laaja tuntemus sekä ajanmukaisten työskentelymenetelmien ja päivittyvän osaamisen hallinta.

Kokeilun hyödyt yrityksille ja oppilaitokselle

Tampereen seudulla on paljon yrityksiä, jotka tekevät asennustöitä ympäri maailmaa. Uutta teknologiaa hyödyntävä asentaja voi tehdä vaativiakin tehtäviä etäohjauksessa. Käytännössä työtä voidaan ohjata mistä päin maailmaa hyvänsä. Tredu antaa opiskelijoille valmiudet toimia etäohjauksessa ja viedä uutta tekniikkaa yrityksiin. Älylasit antavat myös uuden ulottuvuuden esim. ammatillisen näytön antamiseen työpaikalla.

Tredun ja Kangasala-talo Oy:n RoboreelXR-kokeilu on tuonut runsaasti tietoa ja kokemuksia laajennetun todellisuuden mahdollisuuksista talo-, esitys- ja tapahtumatekniikan käytön valmennuksessa ja siihen perehdyttämisessä. Perehdyttäminen toteutetaan laajennetun todellisuuden (XR) tekniikoilla, alustoilla ja niiden tarjoamilla mahdollisuuksilla. Kokeilun aikana vaikuttanut koronapandemia  on tuonut mukanaan kansallisen digiloikan, joka on näkynyt mm.  etäyhteyksien käytön lisääntymisenä.  Samalla verkossa tapahtuvan työskentelyn työvälineet ovat kehittyneet ja monipuolistuneet.  Tämä taas on kasvattanut  simulaatioiden ja ohjelmistosuunnitelman toteutuksessa syntyneiden hyvien käytänteiden sekä käyttökokemusten
hyödyntämistä talo- , esitys- ja tapahtumatekniikan ohjeistusta kehitettäessä. Tämä osaltaan on palvellut yleistettävää hyötynäkökulmaa. Syntynyt Roboreel XR 2020 ohjeistus  on prosesseineen siirrettävissä toisiin yrityksiin siten, että meneillään olevan laajennetun todellisuuden (XR) kehitystä voidaan seurata ja hyödyntää. 


 

Tredu_logo.png
bottom of page